Hvorfor er det viktig å bruke attributtfeltene i Microsoft Entra ID?

I en verden der teknologi og arbeidsprosesser stadig blir mer integrerte, står bedrifter overfor utfordringen med å modernisere og effektivisere IT-løsningene samtidig som de opprettholder sikkerhet og tilrettelegger for effektiv samhandling. En sentral komponent er riktig bruk av brukeridentitetsadministrasjon gjennom plattformer som Microsoft Entra (tidligere kjent som Azure Active Directory).  Økt bruk av skyløsninger medfører økt tilgjengelighet på bedriftens data, og da er det viktig å vite hvem brukerne faktisk er. Det ligger derfor en betydelig verdi i å benytte seg av attributtfeltene i brukerprofiler. I denne bloggposten vil vi belyse hvorfor disse feltene er så viktige og hvilke fordeler din organisasjon kan oppnå ved å prioritere dem. 

Hva er attributtfeltene i Microsoft Entra ID? 

Microsoft Entra ID har støtte for en rekke brukerattributter, som avdeling, stillingstitler, kontorlokasjon, og mer, i sine attributt-felter. Selv om det kan virke som en liten detalj i den store sammenhengen av identitets- og tilgangsstyring (IAM), vil riktig bruk av disse feltene spille en stor rolle ved innføring av digitaliserte prosesser.

Fordelene med å benytte attributtfeltene 

Automatiserte on- og off-boardingprosesser 

Ved å integrere Microsoft Entra ID med HR-systemene, kan on- og off-boarding av ansatte automatiseres. Når en ny ansatt legges til i HR-systemet, kan en brukerkonto automatisk opprettes i Microsoft Entra med riktige attributter. Tilsvarende kan en ansatts tilgang raskt revurderes eller fjernes ved avslutning. Dette sparer HR og IT-avdelingen for verdifull tid. 

Effektiv tilgangsstyring 

Tilgangsregler kan settes opp basert på brukerattributter. For eksempel, tilgang til bestemte applikasjoner, skytjenester og data kan begrenses til medlemmer av en spesifikk avdeling eller de med en bestemt jobbtittel. Dette automatiserer ellers tidkrevende manuelle oppgaver. Setter man opp tilgangspakker med godkjenning, så er det naturlig at leder godkjenner forespørsler om nye lisenser eller tilganger.

Ferdige organisasjonskart 

En ofte oversett fordel ved nøye vedlikehold av attributtfelter i Microsoft Entra ID er muligheten til å vise nøyaktige og oppdaterte organisasjonskart automatisk. Med informasjon som avdeling, stilling og nærmeste leder lagret i brukerprofilene, kan organisasjoner enkelt visualisere strukturen og hierarkiet innenfor selskapet. Dette er uvurderlig for nye ansatte som prøver å forstå organisasjonens oppbygging, samt for ledere og teammedlemmer som søker å identifisere nøkkelpersoner eller beslutningstakere i ulike prosjekter. Automatiserte organisasjonskart reduserer behovet for manuell oppdatering og vedlikehold, noe som sparer tid og sikrer at informasjonen alltid er aktuell. 

Støtte for mer fleksible arbeidsordninger som hjemmekontor 

I takt med at hjemmekontor har blitt mer utbredt, hjelper korrekt bruk av attributtfelter med å identifisere og støtte behovene til ansatte som jobber fra ulike lokasjoner, ved å gi dem tilgang til nødvendige ressurser og sikre at de forblir integrert i teamet. 

Sikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet fremhever viktigheten av robust IKT-sikkerhet gjennom sine definerte grunnprinsipper, som er designet for å forsterke både sikkerhetsnivået og kompetansen innenfor bedrifter. Blant disse, spiller to prinsipper en nøkkelrolle i sammenheng med effektiv bruk av attributtfeltene i Microsoft Entra ID: 

  • Kartlegg brukere og behov for tilgang – hvem er alle brukerne dine? 
  • Ha kontroll på identiteter og tilganger – hvilke rettigheter har brukerne dine? 

Ved å tilpasse disse grunnprinsippene i bruken av Microsoft Entra ID, sikrer organisasjoner ikke bare compliance med nasjonale sikkerhetsstandarder, men også en sterkere, mer proaktiv sikkerhetsstilling. Attributtfeltene blir dermed essensielle verktøy i det forebyggende sikkerhetsarbeidet, og gir god innsikt i tilfelle sikkerhetshendelser skulle inntreffe. 

Oppsummering 

Investeringen av tid og ressurser i å sette opp og vedlikeholde attributtfelter i Microsoft Entra ID representerer mer enn bare god praksis for IT-administrasjon; det er en strategisk beslutning som kan føre til betydelige tidsbesparelser, økt sikkerhet, og forbedret effektivitet på tvers av hele organisasjonen. Ved å utnytte disse feltene effektivt, kan bedrifter sikre at de ikke bare er rustet til å håndtere dagens utfordringer, men også posisjonere seg for selv for fremtiden.  

I neste blogginnlegg vil vi snakke om mulighetene for effektiv kostfordeling som også muliggjøres med god datakvalitet på disse attributtfeltene. 

Les mer av våre blogger