Er du forberedt på prisøkningen den 1. april på Microsoft-lisenser? 

Microsoft vil justere prisene på sine Microsoft Cloud-produkter globalt, noe som fører til prisjusteringer for kunder i Norge, Storbritannia og Den europeiske unionen, avhengig av deres lokale valuta. For eksempel vil kunder som bruker svenske kroner (SEK) se en økning på 15% i prisene, mens de som bruker norske kroner (NOK), danske kroner (DKK), euro (EUR) og britiske pund (GBP) vil oppleve økninger som varierer fra 9% til 11%.

For å begrense virkningen av denne prisøkningen, bør du vurdere følgende: 

  1. Sjekk om du har lisenser tilordnet inaktive brukere som ikke lenger er en del av selskapet. 
  2. Forsikre deg om at alle lisensene dine er tilordnet aktive brukere og ikke ligger ubrukt på lager. 
  3. Unngå å tildele lisenser til brukere eller ressurser som ikke trenger dem. 
  4. Forny abonnementene dine før 1. april for å utsette effekten av prisøkningen. Kontakt salgsrepresentanten din hos Microsoft eller Microsoft Partner for å finne ut om dette er noe organisasjonen din kan gjøre. 

Hvis du trenger hjelp til å forstå mer om den kommende prisøkningen og hvordan du kan få bedre kontroll over lisensene dine, er du velkommen til å avtale et møte

Hvilke kommersielle lisensprogrammer vil bli påvirket? 

Kort sagt, alle skylisensprogrammer som er utført i de nevnte lokal valutaene, vil bli påvirket. 

Hvis organisasjonen din har abonnement på Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 eller andre Microsoft-skyprodukter, vil du bli påvirket. 

Tilbud som selges i USD, som for eksempel Azure-forbruk gjennom MCA (Microsoft Customer Agreement), påvirkes ikke. 

For å forstå konsekvensene for organisasjonen din, bør du ta kontakt med din salgsrepresentant hos Microsoft eller Microsoft-partneren som gjennomfører lisensene dine.

Hvordan fungerer kjøp av Microsoft-lisenser? 

Selskaper kjøper Microsoft-lisenser, som for eksempel Microsoft 365, på forskjellige måter. Noen har Enterprise Agreements, andre kjøper gjennom en Partner CSP (Cloud Solution Provider), og noen kjøper direkte via nettet. Les mer om de forskjellige måtene å kjøpe på her. 

Når du kjøper et nytt (eller fornyer et eksisterende) abonnement, vil du ha prisbeskyttelse for den perioden du forplikter deg til. Dette betyr at hvis du kjøper nye abonnementer eller fornyer eksisterende abonnementer før 1. april 2023, vil du låse prisen for varigheten av abonnementene. Varigheten på abonnementene kan være 1 måned, 1 år og i noen tilfeller til og med 3 år.” 

Les mer av våre blogger