Et IAM-system ikke er nok

Et IAM-system ikke er nok

Tradisjonelt har organisasjoner sikret sine identiteter og applikasjoner ved å lagre dem lokalt i et on-premises miljø. Her hadde kun autoriserte brukere tilgang til kritiske systemer. Men med overgangen til skyen og innføringen av hybride infrastrukturer, hvor data...
Hvorfor bør man kostallokere IT-kostnader?

Hvorfor bør man kostallokere IT-kostnader?

Programvare blir mer og mer tilgjengelig, og organisasjoner tar i bruk flere og flere SaaS applikasjoner. Anskaffelsene kan være raske, og ansatte er flinke til å fortelle om alle de nye applikasjonene de trenger, men ikke mange er like flinke til å fortelle når de...